ÚOHS pokutoval společnost GRADIENT za nenahlášené převzetí ALFA COMPUTER

Petr Rafaj, ÚOHS

Petr Rafaj, ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti GRADIENT GROUP s.r.o. pokutu ve výši 1 461 000 Kč za nedovolené uskutečňování spojení soutěžitelů před rozhodnutím ÚOHS o povolení spojení. K uvedenému porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže došlo v souvislosti se spojením soutěžitelů GRADIENT GROUP s.r.o. (která výlučně vlastní společnost T.S. BOHEMIA a.s.) a ALFA COMPUTER a.s. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Společnost GRADIENT GROUP s.r.o. po nabytí sta procent akcií ve společnosti ALFA COMPUTER a.s. vykonávala hlasováním na valných hromadách kontrolu nad touto společností v období od srpna 2013 do ledna 2015, aniž by toto spojení bylo povoleno Úřadem.

Podle zákona o ochraně hospodářské soutěže přitom nabyvatel nesmí vykonávat kontrolu nad přebíraným subjektem až do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí Úřadu o povolení předmětného spojení. V uvedeném případě byl návrh na povolení spojení podán až na konci roku 2014 a rozhodnutí Úřadu o povolení spojení nabylo právní moci 8. 1. 2015.

Společnost GRADIENT GROUP s.r.o. nezákonnost svého jednání uznala a přistoupila na tzv. proceduru narovnání, v jejímž rámci jí byla výsledná pokuta snížena o 20 procent.

Petr Rafaj, předseda ÚOHS

Podporujeme

Spolupracujeme

Mediální partneři